AKO informationscenter

OSS - Overstrømsventiler

Generelt

Reaktions-/åbningsadfærden afhænger meget af slangeventilens kapacitet og forspændingstrykket/lukketrykket. Jo mindre slangeventilens kapacitet er, desto mere følsom er reaktions-/åbningsadfærden. Jo højere forspændingstrykket/lukketrykket er, desto mere følsom er reaktions-/åbningsadfærden. Kontakt venligst vores salgsteam angående detaljer.

Så er funktionen ikke længere sikret og den defekte membran skal omgående udskiftes.

Principielt kan alle pneumatiske slangeventiler anvendes som overstrømsventiler.

Ved at anvende en AKO slangeventil som overstrømsventil, finder alle en slangeventils fordele også anvendelse her. De er frem for alt den fri passage, sikkerheden mod tilstoppelse, den nemme vedligeholdelse, den lange levetid hhv. den ringe slitage og desuden det faktum, at AKO overstrømsventiler ikke skal udskiftes efter at være aktiveret en gang, som for eksempel ventiler med sprængplade.

Trykafbryderne kan frem for alt indikere stigende driftstryk og driftstryk, der falder igen. Desuden overvåges overstrømsventilens koblingstilstand elektrisk.

LV = luft findes

LNV = luft findes ikke

Ved type LV bortfalder den jævnlige manuelle pumpning af trykluft på grund af den konstante trykluftforsyning. Når der findes styreluft er denne type derfor at foretrække.

Ved hjælp af den ekstra trykregulator og den permanente luftforsyning for type LV, holdes slangeventilens lukketryk hele tiden konstant. På type LNV lagres trykluften i slangeventilen og skal derfor jævnligt kontrolleres hhv. pumpes op. Ellers er virkningsmåderne identiske. Vi skelner mellem om der findes luft på plads (LV) eller der ikke findes luft (LNV), overstrømsenhedens konstruktion retter sig efter dette.

Ved type LNV spiller trykafbryderen stadig en vigtig rolle, da der dermed kan gives signal om den aktuelle indpumpning.

Anvendelsesområder

I overensstemmelse med slangeventiler kan overstrømsventiler også anvendes med et stort antal medier. De egner sig særligt på grund af deres fordele, som for eksempel den fri passage, til anvendelse med suspensioner, forurenede væsker, fiberholdige medier samt meget viskøse medier. For at få den mest egnede slangeventil specifikation og overstrømsenhed skal du venligst tale med vores salgsafdeling.

Funktion & teknik

En pneumatisk aktiveret slangeventil lukkes med et forud defineret lukke-/styretryk. Slangeventilens forud definerede lukke-/styretryk afhænger af det normale driftstryk du ønsker at anlægget skal have. Slangeventilens forud definerede lukke-/styretryk beregnes baseret på driftstrykket + 2-2,5 differenstryk for slangeventilen. Hvis driftstrykket stiger over det normale, begynder membranen for slangeventilen at åbnes og det uønskede overtryk kan slippe ud i bypass gennem slangeventilen, der åbner sig. Hvis driftstrykket så falder, lukker slangeventilen automatisk. De opbyggede enheder gør det muligt at aflæse trykket og holder luften i et bestemt tidsrum i slangeventilen. På AKO overstrømsventiler kombineres en valgfri pneumatisk slangeventil med en trykstyringsenhed (så kaldt overstrømsenhed).

Det maksimale driftstryk afhænger af slangeventiltypen. Her gælder informationen på det relevante datablad (3,5 til 6 bar)

Ja, overstrømsventilerne lukkes automatisk igen, så snart overtrykket er blevet mindre og anlæggets normale driftstryk har indfundet sig igen.

Markedsleder i hele verden

39år gammelt familieforetagende

600nye kunder om året

20.000kunder i hele verden

Enestående løfte om leverance

< 0,2 %reklamationsrate

> 99 %kundetilfredshed

30forhandlere i hele verden

Største produktudvalg

10.000slangeventil-versioner

2.500versioner kan leveres fra lagret

100.000solgte enheder om året

Omfangsrige serviceydelser

80CAD-formater

32monterings- & animationsvideoer

16oversættelser af dokumentationen