AKO informationscenter

OSS - Pneumatiske slangeventiler

Generelt

Standtiden for en pneumatisk aktiveret slangeventil afhænger i høj grad af membranen for slangeventilen. Den afhænger af mange faktorer og driftsforhold, som for eksempel styre-/lukketrykket, medie-/driftstrykket, driftstemperaturen og driftsmediet. Derfor kan man desværre ikke udtale sig sikkert om standtiden, men vores salgsteam er dog, baseret på årtiers erfaring, i stand til at vurdere standtiden efter angivelse af alle anvendelsesdetaljer pr. slangeventilstørrelse og version, derfor skal du helt enkelt informere os om dine anvendelsesdetaljer, så kan vi give dig en grov vurdering mht. standtiden for din anvendelse.

På grund af konstruktionen anses en slangeventil for at være næsten dødrumsfri.

Ja, vi er slangeventilernes producent.

Ja, den pneumatisk aktiverede slangeventil kan ved luftsvigt holdes lukket ved at anvende den så kaldte sikkerhedskobling.
Sikkerhedskobling​​​​​​​

Der findes slangeventiltyper, hvortil der findes tilbagemelding som ekstraudstyr.

Ja, den pneumatiske slangeventil kan anvendes ved ca. 100 bars undertryk uden hjælpemidler. Til anvendelse med højere undertryk/vakuum tilbyder vi som kompensation vores AKOVAC-enheder.

Den pneumatisk aktiverede slangeventil kan også styres med vand eller andre neutrale væsker.

Man skal sørge for, at holde lukke- og åbningstiderne for den pneumatisk aktiverede slangeventil så korte som muligt, for den egentlige slibning/slitage af membranen for slangeventilen forårsages primært under lukning og åbning. Derfor skal styreventilen (magnetventilen) helst installeres direkte på slangeventilen. Desuden anbefaler vi, at der installeres en hurtigudluftningsventil direkte på slangeventilen. En ideel trykluftforsyning og afledning af trykluften skal sikres ved hjælp af tilstrækkelig store slanger/rør. Desuden kan de fleste pneumatisk aktiverede slangeventiler udrustes med en ekstra eller større lufttilslutning iht. kundens ønsker.

Direktivet om trykbærende udstyr 2014/68/EU er grundlag for de pneumatisk aktiverede slangeventiler, afhængigt af kapacitet/ventilstørrelse falder disse ind under forskellige kategorier, se AKO producentbeskrivelser.

Vi anvender en pulverlakering iht. industriel standard med lagtykkelse 80µm. Afhængigt af slangeventiltype er de som standard lakeret med RAL 9010 eller RAL 9006. Specialfarver, -tykkelser eller -versioner på bestilling.

Vi er et ejerstyret familiefirma, der som markedsledende har klaret, at tilfredsstille alle kunder fuldstændigt, takket være at vi altid hurtigst muligt kan levere de bedste og samtidig de mest økonomiske slangeventilløsninger. Vores unikke fleksible systemer med byggeklodser giver også en stort udvalg af produkter og fleksibilitet. Desuden anvender vi de mest økonomiske produktionsmetoder til fremstilling af vores slangeventiler, der ud over at være ressourcebesparende også medfører de mest økonomiske produktionsomkostninger, derfor har AKO slangeventiler det bedste pris/ydelses forhold og desuden med fremragende standtider "the best total cost of ownership".

Når trykluften i huset forsvinder, åbnes den pneumatisk aktiverede slangeventil.

Der findes kun mulighed for at anvende sikkerhedskoblingen på de pneumatisk aktiverede slangeventiler, denne gør det muligt, at den pneumatiske slangeventil forbliver lukket ved trykluft- eller strømsvigt.

De mekaniske slangeventiler (f.eks. serie OV) har også ventiler med pneumatiske cylindere, der lukkes med fjederkraft.

Vi har endnu ikke hørt noget fra kunderne angående dette. Principielt skal man ved monteringen være opmærksom på at monteringspositionen skal være spændingsfri.

Som sliddel tilbyder vi erstatningsmembraner, flange eller dæksel slides sjældent. Udskiftningen kan udføres på plads af kunden, monteringsvideoer og samtlige monteringsvejledninger kan når som helst ses på vores website.

Videoer

Den pneumatisk aktiverede slangeventil kan monteres i enhver position. Når lufttilslutningen peger nedad, kan kondensvand, der evt. opstår (trykluftens) nemt tømmes ud.

De pneumatisk aktiverede slangeventiler er under forbrug "vandtætte" (dråbetætte) ved tilførsel af tilstrækkeligt differenstryk. Vi tilbyder iht. kundens ønsker en test af tætheden under forbrug i henhold til DIN EN 122661 P12 lækagehastighed A med protokol. De pneumatisk aktiverede slangeventiler er som regel hermetisk tætte mod det omgivende rum.

Ved den konsekvente videreudvikling af vores pneumatiske slangeventiler står økonomien, ved siden af funktionen, altid i forgrunden. Således er luftforbruget også reduceret til et minimum. I de pneumatisk aktiverede slangeventilers datablade er luftvolumen ved lukket slangeventil for respektive kapacitet angivet.

Styring & tilbehør

Ved siden af magnetventilen, der er nødvendig for at styre den pneumatisk aktiverede slangeventil, anbefaler vi at der anvendes en tryk-/filterregulator, trykafbrydere samt hurtigudluftningsventiler.

AKO tilbehøret er omhyggelig afstemt med slangeventilerne. For eksempel har vores magnetventiler en meget høj luftydelse og sørger dermed for korte koblingscyklusser og højere standtider for ventilmembranerne.

AKO tilbyder principielt alle styringselementer til pneumatisk aktiverede slangeventiler, som for eksempel forskellige magnetventiler, trykafbrydere, tryk-/filterregulatorer, hurtigudluftningsventiler, returløbssikringer, drosselventiler, optiske positionsvisere, sikkerhedskoblinger samt AKOVAC enheder til vakuumdrift.

Vedligeholdelse

Ja, membranerne på de pneumatisk aktiverede slangeventiler kan alle udskiftes på plads uden specialværktøj. Hertil stiller vi monteringsvejledninger og monteringsvideoer til rådighed for alle slangeventil-typer under websiterubrikken "Downloads".

Anvend vores artikelkonfigurator for at vælge de membraner for slangeventiler, der passer dig.

Funktion & teknik

Den pneumatiske slangeventil åbnes ved hjælp af slangeventilens elastomer-membrans enormt høje formstabilitet og ved hjælp af mediets tryk.

De pneumatiske slangeventilers lukketryk afhænger af kapacitet og slangeventilserie. Du kan finde disse i vores datablade.

Ved at tilføre mere trykluft, magnetventiler med større gennemløbsvolumen, anvendelse af hurtigudluftningsventiler, eventuelt dobbelt ventil-lufttilslutning.

Hvis lufttilførslen afbrydes åbnes slangeventilen på grund af membranens formstabilitet.

Ved sådanne krav skal vores mekaniske slangeventil med fjederlukkende pneumatisk cylinder anvendes.

Principielt ja. AKO tilbyder dog ikke sådanne ventilløsninger for pneumatisk aktiverede slangeventiler i forbindelse med proportionalventiler som komplet løsning, da hysterese-karakteristikken på grund af trykluften ikke er reproducerbar. Til en nøjagtig gennemløbs- eller indstillingsregulering kan der bruges mekaniske slangeventiler i forbindelse med pneumatisk positionsstyring eller elektriske servomotorer med reguleringsegenskaber på grund af den reproducerbare hysterese-karakteristik.

Der findes såkaldte trykafbrydere, med hvilke der kan lukkes på relevante stillinger. Disse erstatter imidlertid ikke til 100 % funktionen af grænsesensorer som på mekaniske klemmeventiler.

Ja, slangeventiler kan ved behov også drives med andre medier end trykluft, for eksempel med neutrale gasser eller væsker.

Anvendelsesområder

Vi anbefaler at diskutere det du skal anvende den til med vores salgsafdeling. Jo mere information om anvendelsen der står til rådighed, desto mere præcist kan vi rådgive dig og specificere den mest økonomiske slangeventilløsning til det, du skal anvende den til.

Afhængigt af konstruktionsform og elastomer kan slangeventiler uden ekstra forholdsregler anvendes ned til -10°C, iht. vores erfaringer er mange slangeventiler blevet anvendt i koldere områder uden funktionsbegrænsninger.

Afhængigt af konstruktionsform og elastomer kan slangeventiler anvendes op til +130°C.

Pneumatisk aktiverede slangeventiler fra AKO er hermetisk tætte udad og "vandtætte" (dråbetætte) i gennemløbet og kan derfor også installeres under vand.

Ja, der findes pneumatisk aktiverede slangeventiler, der anvendes inden for levnedsmiddelindustrien, farmakologisk samt kemisk industri. Disse slangeventil konfigurationer består for det meste af rustfrit stål eller levnedsmiddelgodkendt plastic med relevante hygiejniske tilslutninger (tri-clamp, gevindstuds/malkerørgevind, hygiejnisk/steril flange) og relevante FDA godkendte slangeventilmembraner.

AKO tilbyder også EHEDG certificerede slangeventiler, yderligere information findes på dette link: Aseptiske og hygiejniske slangeventiler

De pneumatiske slangeventiler fra AKO er i specielle versioner tilladte i EX-områderne 0, 1, 21, 2, 20 og 22 .

Tilslutninger & materialer

Man kan afhængigt af slangeventil-serie vælge mellem forskellige flangetilslutninger i henhold til DIN EN 1092-1 PN 10/ 16 eller ANSI B 16.5 / 150lbs, indvendige gevindtilslutninger i henhold til DIN EN ISO 228 "G" eller ANSI/ASME B1.20.1 "NPT", tri-clamp tilslutninger i henhold til DIN 32676 række A og C eller DIN 11864-3 samt DIN 11853-3, påsvejsninger i henhold til DIN EN 10357 Serie A samt ASTM A554 eller gevindstuds-tilslutning i henhold til DIN 11851 eller DIN 11864-1 samt DIN 11853-1.

Man kan vælge mellem aluminium, rustfrit stål eller forskellige kunststoffer som materiale til hus og flange/dæksel.

Markedsleder i hele verden

39år gammelt familieforetagende

600nye kunder om året

20.000kunder i hele verden

Enestående løfte om leverance

< 0,2 %reklamationsrate

> 99 %kundetilfredshed

30forhandlere i hele verden

Største produktudvalg

10.000slangeventil-versioner

2.500versioner kan leveres fra lagret

100.000solgte enheder om året

Omfangsrige serviceydelser

80CAD-formater

32monterings- & animationsvideoer

16oversættelser af dokumentationen