AKO informationscenter

Produkt-highlights for overstrømsventiler:

 • Lynhurtig reaktionstid (åbning/lukning)!
 • Optimalt tæt for tørstoffer!
 • Slange-/membranudskiftning det rene barnemad!
 • Fjerlet!
 • Absolut frit produktflow → Intet tryktab + ingen tilstopninger!
 • Bedste pris-/ydelse!

Overstrømsventiler

Overstrømsventil består af en kombination af en overstrømsenhed enten af typen LV (styreluft tilstede) eller alternativt type LNV (styreluft ikke tilstede) samt en pneumatisk slangeventil serie VF eller VMC.

Under drift er overstrømsventilen forsynet med et forspændingstryk (differencetryk) og er herved altid lukket i normalstilling. Forspændingstrykket (differenstrykket) ligger afhængigt af nominel bredde og elastomer mellem 2 - 2,5 bar over det maksimale pumpe- eller mediumtryk. Trykdriftsområdet for overstrømsventiler ligger dinemsionsafhængigt mellem 0 - 6 bar. Den maksimale driftstemperatur er 60 °C.

Overstrømsenhederne fås i følgende versioner:

 • Trykluft findes, inkl. digital trykafbryder
 • Trykluft findes, uden digital trykafbryder
 • Trykluft findes ikke, med digital trykafbryder
 • Trykluft findes ikke, uden digital trykafbryder

Anvendelsesområde for overtrømsventiler

Det primære anvendelsesområde ligger i bypass af pumper for spildevand, slam og lignende suspensionstransporter. Dog benyttes overstrømsventiler også ofte som trykovervågnings- eller aflastningsventil på divers eanlæg, beholdere eller siloer.

Funktion overstrømsventil

Når det maksimale transport- hhv.medietryk overskrides på grund af rørledningsindsnævringer eller andre blokeringer, åbnes overstrømsventil og det opståede overtryk ledes uden om pumpe eller rørledning for cirkulation i anlægget. Herved beskytter overstrømsventil diverse pumper og beholdere mod overtryk og heraf følgende overbelastninger af motorer og materialer. Styretryksændringer kan overvåges med integrerede trykomskiftere.

Industriområder, mulige anvendelsesområder:

 • Landbrug
 • Levnedsmiddelindustri
 • Papirindustri
 • Metalindustri
 • Mineindustri
 • Genbrugsindustri
 • Affaldsindustri

Markedsleder i hele verden

39år gammelt familieforetagende

600nye kunder om året

20.000kunder i hele verden

Enestående løfte om leverance

< 0,2 %reklamationsrate

> 99 %kundetilfredshed

30forhandlere i hele verden

Største produktudvalg

10.000slangeventil-versioner

2.500versioner kan leveres fra lagret

100.000solgte enheder om året

Omfangsrige serviceydelser

80CAD-formater

32monterings- & animationsvideoer

16oversættelser af dokumentationen