AKO informationscenter

Produkt-highlights for overstrømsventiler:

 • Lynhurtig reaktionstid (åbning/lukning)!
 • Optimalt tæt for tørstoffer!
 • Slange-/membranudskiftning det rene barnemad!
 • Fjerlet!
 • Absolut frit produktflow → Intet tryktab + ingen tilstopninger!
 • Bedste pris-/ydelse!

Overstrømsventiler

Overstrømsventil består af en kombination af en overstrømsenhed enten af typen LV (styreluft tilstede) eller alternativt type LNV (styreluft ikke tilstede) samt en pneumatisk slangeventil serie VF eller VMC.

Under drift er overstrømsventilen forsynet med et forspændingstryk (differencetryk) og er herved altid lukket i normalstilling. Forspændingstrykket (differencetrykket) på overstrømsventiler ligger altid dimensions- og elastomerafhængigt mellem 2-2,5 bar over det maksimale transport- hhv- medietryk. Trykdriftsområdet for overstrømsventiler ligger dinemsionsafhængigt mellem 0-6 bar.

Anvendelsesområde for overtrømsventiler

Det primære anvendelsesområde ligger i bypass af pumper for spildevand, slam og lignende suspensionstransporter. Dog benyttes overstrømsventiler også ofte som trykovervågnings- eller aflastningsventil på divers eanlæg, beholdere eller siloer.

Funktion overstrømsventil

Når det maksimale transport- hhv.medietryk overskrides på grund af rørledningsindsnævringer eller andre blokeringer, åbnes overstrømsventil og det opståede overtryk ledes uden om pumpe eller rørledning for cirkulation i anlægget. Herved beskytter overstrømsventil diverse pumper og beholdere mod overtryk og heraf følgende overbelastninger af motorer og materialer. Styretryksændringer kan overvåges med integrerede trykomskiftere.

Industriområder, mulige anvendelsesområder:

 • Landbrug
 • Levnedsmiddelindustri
 • Papirindustri
 • Metalindustri
 • Mineindustri
 • Genbrugsindustri
 • Affaldsindustri

Markedsleder i hele verden

37 år gammelt familieforetagende

600 nye kunder om året

20.000 kunder i hele verden

Enestående løfte om leverance

< 0,2 % reklamationsrate

> 99 % kundetilfredshed

30 forhandlere i hele verden

Største produktudvalg

10.000 slangeventil-versioner

2.500 versioner kan leveres fra lagret

100.000 solgte enheder om året

Omfangsrige serviceydelser

80 CAD-formater

32 monterings- & animationsvideoer

16 oversættelser af dokumentationen