AKO informationscenter

Produkt-highlights for overstrømsventiler:

 • Lynhurtig reaktionstid (åbning/lukning)!
 • Optimalt tæt for tørstoffer!
 • Slange-/membranudskiftning det rene barnemad!
 • Fjerlet!
 • Absolut frit produktflow → Intet tryktab + ingen tilstopninger!
 • Bedste pris-/ydelse!

Overstrømsventiler

Overstrømsventil består af en kombination af en overstrømsenhed enten af typen LV (styreluft tilstede) eller alternativt type LNV (styreluft ikke tilstede) samt en pneumatisk slangeventil serie VF eller VMC.

Under drift er overstrømsventilen forsynet med et forspændingstryk (differencetryk) og er herved altid lukket i normalstilling. Forspændingstrykket (differencetrykket) på overstrømsventiler ligger altid dimensions- og elastomerafhængigt mellem 2-2,5 bar over det maksimale transport- hhv- medietryk. Trykdriftsområdet for overstrømsventiler ligger dinemsionsafhængigt mellem 0-6 bar.

Anvendelsesområde for overtrømsventiler

Det primære anvendelsesområde ligger i bypass af pumper for spildevand, slam og lignende suspensionstransporter. Dog benyttes overstrømsventiler også ofte som trykovervågnings- eller aflastningsventil på divers eanlæg, beholdere eller siloer.

Funktion overstrømsventil

Når det maksimale transport- hhv.medietryk overskrides på grund af rørledningsindsnævringer eller andre blokeringer, åbnes overstrømsventil og det opståede overtryk ledes uden om pumpe eller rørledning for cirkulation i anlægget. Herved beskytter overstrømsventil diverse pumper og beholdere mod overtryk og heraf følgende overbelastninger af motorer og materialer. Styretryksændringer kan overvåges med integrerede trykomskiftere.

Industriområder, mulige anvendelsesområder:

 • Landbrug
 • Levnedsmiddelindustri
 • Papirindustri
 • Metalindustri
 • Mineindustri
 • Genbrugsindustri
 • Affaldsindustri