AKO informationscenter

OSS - Rørtrykføler

Generelt

For at registrere grove tryksvingninger i ledningen.

Da væsker så godt som ikke kan komprimeres, egner de sig bedre til trykoverføring end luft eller andre gasformige medier.

Som ekstraudstyr kan trykindikatoren udstyres med en ekstra trykafbryder.

Som standard leverer vi apparaterne til et maks. rørtryk på 70 bar med en trykindikation på op til 100 bar. Lavere trykområder er mulige som specialversion.

Ja, på bestilling monterer vi også andre manometre.

Anvendelsesområder

Der er for eksempel en hyppigt forekommende anvendelse ved mørtelpudsmaskiner hvor puds skal transporteres over længere strækninger.

Principielt kan rørtrykføleren anvendes med alle mulige medier.

En rørtrykføler er på grund av den ringe andel vand i glycerinfyldningen kun anvendelig ved minustemperaturer til en vis grad.

Tilslutninger & materialer

På rørtrykfølerne af type RDM er hus, tilslutningsdele og beskyttelsesbøjle fremstillet af stål. Membranen for klemmeventil er som standard af vævsforstærket naturgummi. Afhængigt af medie kan der dog også anvendes andre elastomerer. Formidlervæsken består af glycerin, silikoneolie eller, afhængigt af anvendelse, andre væsker.

Til type RDM kan der efter ønske tilbydes og leveres såkaldte han- og hunkoblinger. Ved anvendelse af en slangeventil som rørtrykføler findes der talrige tilslutningsformer som for eksempel flange-, indvendigt gevind, tri-clamp, tilsvejsningsende samt gevindstudstilslutning (malkerør).

Vedligeholdelse

Ja, det er meget nemt og muligt uden specialværktøj.

Funktion & teknik

Rørtrykføleren (type RDM) er en enkel og billig måleanordning til visualisering af det fremherskende tryk i et rørledningssystem.

Inden i rørtrykføleren er der monteret en membran for klemmeventil, der er omgivet af en væske. Når membranen udvides på grund af at trykket stiger forøges formidlervæskens tryk, der overføres til måleapparaturet på et rørfjedermanometer og vises der.

Rørtrykføleren (type RDM) er konstrueret til højere driftstryk op til 70 bar, derfor viser denne rørtrykføler tryksvingninger i området fra 2-3 bar. Til gengæld kan rørtrykfølerne, der konstrueres af en slangeventil vise mindre tryksvingninger mellem 0,1-0,3 bar. Ved hjælp af blødere elastomerblandinger og membraner for mekaniske klemmeventiler kan mindre tryksvingninger også vises.

Det maksimale driftstryk for rørtrykføleren type RDM; ligger på 70 bar. Det maksimale driftstryk for rørtrykfølerne V/VF/VMC/VMF/VM ligger på 6 bar.

Markedsleder i hele verden

39år gammelt familieforetagende

600nye kunder om året

20.000kunder i hele verden

Enestående løfte om leverance

< 0,2 %reklamationsrate

> 99 %kundetilfredshed

30forhandlere i hele verden

Største produktudvalg

10.000slangeventil-versioner

2.500versioner kan leveres fra lagret

100.000solgte enheder om året

Omfangsrige serviceydelser

80CAD-formater

32monterings- & animationsvideoer

16oversættelser af dokumentationen