AKO informationscenter

Vakuumtransport med AKO slangeventiler

Hvis en AKO slangeventil benyttes mediesidigt ( i rørledning) med vakuum >-0,1 bar, trækkes membranen i AKO slangeventilen sammen på grund af vakuum. Dette har en negativ effekt på produktflow og levetid for AKO slangeventilens membran.

Anbefaling til slangeventiler til vakkumanvendelse

Ved vakuumanvendelse (udsugning) med et procesvakuum på >100mbar, skal der altid kompenseres for vakuummet i den pneumatiske slangeventil.

Vakuumkompensationen udføres nemmest ved hjælp af rent procesvakuum, der kobles ind i magnetventilens udluftningsside ved hjælp af en bypass.

Hvis der ikke er rent procesvakuum til rådighed, eller vakuumkilden er placeret for langt væk fra slangeventilerne, anbefales det at bruge AKOVAC-koblinger.

Ved hjælp af AKOVAC styreenheden holdes slangeventil-membranen åben hhv. lukket. Dette giver mulighed for mediesidig vakuumdrift i transportledning (rørledning) op til -0,8 bar.

AKOVAC styreenheder

AKOVAC Perfect

AKOVAC-Perfect-seriens vakuumenheder giver mulighed for målrettet indstilling af tryk på styreenheden. Separat for styretryk til lukning af slangeventilen og til forsyningstrykket til regulering af vakuumniveauet.

Dermed kan de nødvendige lave styretryk ved vakuumanvendelse (1 - 2 bar) til lukning af slangeventilen og de evt. lidt højere styretryk til det ideelle vakuumniveau til kompensation af vakuum på mediesiden indstilles separat.

Derudover har AKOVAC-Perfect-enheder hurtig udluftning og viser forskellige tryk i systemet (forsyningstryk, lukketryk, tryk i slangeventilen -1 til +5 bar).

I modsætning til AKOVAC-Basic-enheden kan vakuumpumpen i AKOVAC-Perfect-versionen slukkes og pumper kun, når den skal bruges. Dette sparer trykluft og energi. Efter vakuumpumpen er slukket, bibeholdes vakuummet i systemet. Hvis det prædefinerede vakuumniveau underskrides, kan dette detekteres med en valgfri digital trykafbryder, og vakuumpumpen tændes igen med kundens styring.

AKOVAC Basic

Versionen AKOVAC Basic tillader kun et styretryk der benyttes både til lukning af pneumatisk slangeventil og til styring af vakuumniveau.

Styring af slangeventiler

Desuden vil vi gerne henvise til, at de pneumatiske slangeventiler skal styres med et differenstryk på 2-3 bar. I tilfælde af en ren vakuumanvendelse (udsugning) uden overtryk anbefales det derfor at reducere/indstille den pneumatiske slangeventils styre-/lukketryk til et ideelt niveau på 2-3 bar ved hjælp af en trykformindsker.

Denne foranstaltning påvirker elastomer membranens levetid/standtid optimalt.

AKOVAC Perfect
AKOVAC Basic

Markedsleder i hele verden

39år gammelt familieforetagende

600nye kunder om året

20.000kunder i hele verden

Enestående løfte om leverance

< 0,2 %reklamationsrate

> 99 %kundetilfredshed

30forhandlere i hele verden

Største produktudvalg

10.000slangeventil-versioner

2.500versioner kan leveres fra lagret

100.000solgte enheder om året

Omfangsrige serviceydelser

80CAD-formater

32monterings- & animationsvideoer

16oversættelser af dokumentationen