AKO informationscenter

Pneumatiske slangeventiler

Armaturløsningen for lukning og styring/dosering af skurende, ætsende og fiberholdige produkter som f.eks. granulat, pulver, piller, støv, slam og opløsninger.

Til onlineshop

Hvorledes fungerer pneumatisk aktiverede slangeventiler?

Ved tilførsel af trykluft/væske (differencetryk min. 2 bar) til huset på pneumatisk slangeventil bliver en specialfremstillet højelastisk manchet presset sammen under stort tryk. Konstruktionen på huset garanterer en fri løbeformet lukning af membranen.

Herved sikres en helt tæt lukning af produktflow sammen med den højeste standtid/levetid for membranen. Herved lukker den og medfører en 100% lukning af produktflow. Det maksimale driftstryk er afhængig af dimensionerne og ligger på 2-6 bar. Såsnart trykluft-/væsketilgangen afbrydes og huset på pneumatisk slangeventil udluftes hhv. tømmes, åbner den specialfremstillede manchet på grund af elasticiteten/formfastheden og ved hjælp af medietrykkket til fuld åbning.

Hvor findes fordelene ved pneumatisk aktiverede slangeventiler?

Frit produktflow, minimal gnidningsmodstand, 100% lækagefri, ingen tilstopning og lav egenvægt tæller til de vigtigste fordele ved pneumatiske slangeventiler.

En udfladet og ellipseformet udførelse af huset på alle flange slangeventiler sørger for et minimalt trykluftforbrug -> energibesparende og sikrer samtidig en læbeformet folderetning på manchetten i pneumatiske slangeventiler. Denne læbeformede folderetning sørger for optimal 100% lukning af produktflow, selv større faststofpartikler bliver omfavnet af manchetten på mekanisk slangeventil og herved lukket effektivt.

Anvend fordelene til din applikation og hent dit første tilbud.

Slangeventilernes tilslutningsudførelser

De forskellige tilslutningsmuligheder for de pneumatiske slangeventiler er:

Som tilvalg kan der svejses bund-tri-clamp iht. DIN 11864-3, gevindstuds iht. DIN 11864-1 eller bundflange iht. DIN 11864-2 (BF) eller DIN 11864-2 form A (BF) på.

Vedligeholdelse af de pneumatiske slangeventiler

En enkel og hurtig udskiftning af gummi-membran ved hjælp af detaljeret monteringsvejledning for pneumatisk slangeventil afspejles i meget lave serviceomkostninger "Total cost of ownership". Ud over monteringsvejledningen stiller AKO desuden gratis download af forskellige monteringsvideoer til rådighed, der på få minutter viser demontering / montering af slangeventilens membran.

Her kommer du til Download af Videoer eller Download af Vedligeholdelses-/reparationsvejledninger!

Styring af en pneumatisk aktiveret slangeventil

Det anbefales, at anbringe en hurtigudluftningsventil direkte ved slangeventilens styretilslutning. Derved åbnes slangeventilen hurtigt og uafhængigt af hvor stor afstand der er til pilotventilen.

Få mere information om vores slangeventil-tilbehør her.

Hvis slangeventilen sættes ind i en sugeledning med et undertryk, der er større end 0,1 bar, skal der skabes en vakuumudligning med AKOVAC (vakuumenhed). Få information om slangeventiler ved vakuumanvendelse her.

Slangeventiler for Ex områder

AKO pneumatiske slangeventiler er bygget i henhold til den nyeste kundskab og i henhold til bestemmelserne i direktivet om trykbærende udstyr PED 2014/68/EU og kan desuden i en speciel og ledende version også anvendes i ex-områder i zonerne 0, 1, 2, 20, 21 og 22 .

Markedsleder i hele verden

39år gammelt familieforetagende

600nye kunder om året

20.000kunder i hele verden

Enestående løfte om leverance

< 0,2 %reklamationsrate

> 99 %kundetilfredshed

30forhandlere i hele verden

Største produktudvalg

10.000slangeventil-versioner

2.500versioner kan leveres fra lagret

100.000solgte enheder om året

Omfangsrige serviceydelser

80CAD-formater

32monterings- & animationsvideoer

16oversættelser af dokumentationen